Bine ați venit!

Bine ați venit pe site-ul bisericii noastre.

Suntem o comunitate de creștini penticostali care au ca scop trăirea unei vieți sfinte spre gloria lui Dumnezeu. Cu ajutorul acestui site ne propunem să vă oferim mai multe informații despre El și despre noi. Dorim că resursele pe care vi le oferim să vă fie de ajutor atât în căutarea lui Dumnezeu, cât și în maturizarea spirituală.

În materie de credință și de învățătură creștină, Biblia este singura autoritate acceptată. Ea reprezintă consemnarea în scris a revelației lui Dumnezeu către om prin Duhul Sfânt, având ca scop mântuirea și desăvârșirea omului. Biblia, sau Sfânta Scriptură, este cartea în care ne este descoperit adevărul divin imuabil, adevăr ce fixează definitiv descoperirea lui Dumnezeu cu privire la păcat, pocăință, sfințenie și morală.

În calitate de creștini trebuie să credem că toată Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu, să ne supunem adevărurilor proclamate de ea, să o citim zilnic și să o studiem, iar mai apoi să o împlinim cu fapta.

Învățătura despre Biblie

Omul a fost creat printr-un act direct și personal al lui Dumnezeu, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Scopul său este acela de a-L cunoaște și de a-L iubi pe Dumnezeu, dar și de a guverna creația văzută, ca trimis al lui Dumnezeu. El e format din trei elemente: trup material, suflet și duh. 

Prin căderea lui Adam în păcat, natura păcătoasă s-a transmis asupra întregii omeniri, de aceea toți oamenii sunt păcătoși înaintea lui Dumnezeu, sunt captivi păcatului, fiind afectați în întregime.

Învățătura despre om

Credem într-un Dumnezeu în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Natura dumnezeiască este unică și indivizibilă; fiecare Persoană a Sfintei Treimi este Dumnezeu, iar Cei Trei sunt uniți fără a fi despărțiți și fără a fi contopiți. Cele Trei Persoane sunt consubstanțiale, coerente și coegale. 

 

          a) Dumnezeu Tatăl

S-a descoperit ca un Dumnezeu care nu depinde de cineva. Deși sunt cunoscute atributele divine, trebuie știut totuși că întotdeauna vor fi atribute necunoscute nouă, deoarece Dumnezeu este de necuprins cu mintea omenească. Atributele Sale naturale sunt: atotștiința, atotputernicia, omniprezența, veșnicia, imuabilitatea; iar atributele morale care îi aparțin sunt următoarele: sfințenia, dreptatea, dragostea. Pentru că Dumnezeu este o unitate perfectă, atributele divine nu pot și separate unele de altele.

         

          b) Dumnezeu Fiul

Domnul Isus Hristos este Dumnezeu întrupat, de aceea El este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Cele două naturi ale Sale sunt unite în mod neamestecat, neschimbat, neîmpărțit și nedespărțit. Însă unirea celor două naturi în persoana Mântuitorului rămâne o taină pentru rațiunea umană.

Isus Hristos este veșnic și este Unicul Fiu născut din Tatăl. El s-a întrupat ca să ridice păcatele celor ce cred în El: să sufere, să moară, să învie. Acum stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru cei credincioși. El va veni a doua oară pentru ridicarea Bisericii Sale de pe pământ și pentru judecata lumii.

         

            c) Dumnezeu Duhul Sfânt

Duhul Sfânt ne este prezentat ca având însușirile unei persoane (voință, vorbire, mijlocire, călăuzire; poate fi mințit sau batjocorit ș.a.). Totuși, El este Dumnezeu. În Scriptură putem observa că are atribute divine (eternitatea, omniprezența, atotputernicia, omnisciență) și săvârșește lucrări divine (creația, regenerarea, învierea, inspirarea Scripturilor). Duhul Sfânt înnoiește credinciosul, locuiește în el și îl sigilează pentru Împărăția lui Dumnezeu. El îl umple pe credincios, îl călăuzește și îl împuternicește pentru trăire și slujire.

Învățătura despre Dumnezeu 

Păcatul este eșecul omului de a trăi pentru gloria lui Dumnezeu, mijlocul prin care se creează o rupere a legăturii de iubire și credință cu divinitatea. Dumnezeu, care este sfânt, nu poate tolera încălcarea legii divine, de aceea o consecință a păcatului este moartea eternă.

În planul etern al lui Dumnezeu a fost prevăzută mântuirea omului. Lucrarea mântuitoare a lui Isus Hristos nu a fost o soluție urgentă, ci una preexistentă. Hristos a ispășit păcatul nostru, adică a acoperit păcatele cu prețul sângelui Său. Prin ispășirea aceasta a avut loc răscumpărarea omului și reconcilierea lui cu Dumnezeu. 

Chemarea la mântuire e universală, așa că cei care răspund pozitiv chemării vor fi mântuiți. Mântuirea e harul lui Dumnezeu (un dar nemeritat), de aceea nu se poate câștiga prin fapte proprii. În urma credinței în Dumnezeu și a pocăinței, omul este îndreptățit, unit cu Hristos și sfințit

Învățătura despre mântuire

Învățătura despre Biserică

 

Totalitatea credincioșilor din toate timpurile formează Biserica lui Hristos. Ea este începutul pământesc al Împărăției lui Dumnezeu și forma exterioară a acestei Împărății pe pământ. Desăvârșirea Împărăției se va produce la revenirea Domnului Isus. 

Această Biserică nu e o organizație, ci un organism viu, spiritual, format din cei mântuiți.

Biserica locală este adunarea voluntară a unui grup de credincioși dintr-o localitate, născuți din nou și botezați pe baza mărturisirii personale de credință. Suntem de părere că Biserica e o familie, și fiecare credincios trebuie să facă parte dintr-o biserică locală pentru a putea crește spiritual. Fiecare membru este chemat să fie un lucrător al Evangheliei prin implicare în slujire și în răspândirea ei.

Ce credem?

Inaugurarea bisericii „Betesda” a avut loc în anul 1997. De atunci biserica s-a înmulțit ajungând să numere aproximativ 200 de membri. Cu timpul au fost construite și anexate clădiri noi, inclusiv o sală pentru evenimente. Prin harul Domnului așteptăm amenajarea parcării din fața bisericii, care este de o mare necesitate. Tot ceea ce s-a realizat până acum s-a înfăptuit datorită bunătății Domnului, de aceea avem ca țintă primară proslăvirea Sa.

Ne dorim ca pe lângă dezvoltarea materială a bisericii, biruința cea mare să fie prin întoarcerea oamenilor la Domnul. Conducerea bisericii lucrează împreună pentru ca membrii comunității să crească în cunoștință de Dumnezeu și în practicarea credinței adevărate. Totodată ei depun eforturi pentru ca cei nemântuiți să aibă o întâlnire personală cu Dumnezeu și astfel să fie salvați.

Organizăm anual seri de evanghelizare și de rugăciune, stăruință pentru umplerea cu Duhul Sfânt, conferințe de tineri și de copii, dar și alte evenimente, nădăjduind ca prin toate acestea Împărăția lui Dumnezeu să fie extinsă, iar oamenii evlavioși să-L cunoască mai mult pe Mântuitorul lor.

Salutul bisericii noastre către fiecare credincios este următorul: „Fiți binecuvântați de Domnul, care a făcut cerurile și pământul”.

 

 

„Cea mai mare onoare în cadrul bisericii nu este conducerea, ci slujirea.”

Jean Calvin

Slujitorii bisericii

MARIȘ IOAN

PASTOR

SAUCIUC ION

PREZBITER

DRAGOMIR DANIEL

DIACON

GIURGIU NICOLAE

SECRETAR

GIURGIU EMANUEL

CASIER

MAFTEI PETRU

DIRIJOR DE ORCHESTRĂ

MARIȘ CIPRIAN

LIDER DE COPII

MARIȘ NARCIS

LIDER DE TINERI

„Toți slujitorii au datoria să fie o călăuză pentru ceilalți. Fiind conduși de Duhul Sfânt, ei umblă     și-L slujesc pe Dumnezeu în unitate. Viața lor trebuie să fie trăită pe deplin în Hristos. Datoria mea de pastor este de a-i îndruma, și vreau să o împlinesc cât timp voi trăi pe pământ.”

Mariș Ioan

Pastor

„În calitate de creștin și slujitor al Domnului pot spune că frumusețea vieții de credincios constă în două lucruri: o predare absolută în mâna lui Hristos și o slujire deplină în fața lui Dumnezeu.

Aceasta este voia Domnului Isus pentru fiecare dintre noi.”

Dragomir Daniel

Diacon

„Dumnezeu mi-a dat onoarea de a face o lucrare    atât de minunată, alături de învățători minunați.          Cu dragoste ne dăruim acestor copii pentru       a-i crește într-un mediu creștin și pentru a-și dezvolta o relație personală cu Dumnezeu.

Lăsați copiii să vină la El!”

Mariș Ciprian

Lider de copii